Platforma analityczna wykorzystująca nowoczesne algorytmy AI do celów optymalizacji kosztów zużycia mediów oraz harmonogramowania procesu produkcyjnego w Twojej firmie.
Analiza  •  Symulacje  •  Monitoring
Rozwiązanie do obniżenia kosztów
zużycia energii i mediów

Kompleksowe zarządzanie energią, jej kosztami, taryfami, parametrami przesyłu to skomplikowane zagadnienie dla większości przedsiębiorstw. Rynek energii w dzisiejszych czasach charakteryzuje się dużą dynamiką – szybko rosną koszty energii, wzrasta możliwość ograniczeń w dostawach, rośnie presja ekologiczna, pojawiają się alternatywne źródła energii (w tym OZE). Z uwagi na złożoność tych zagadnień i ich współzależność, coraz trudniejsze staje się efektywne zarządzanie zużyciem i kosztami energiii elektrycznej. Dostęp do danych na temat bieżącego zużycia i kosztów oraz przyjazne dla użytkownika „monitorowanie” nie wystarczają już do zapewnienia optymalnych ustawień zużycia energii i nie gwarantują odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, oszczędności i przyjazności dla środowiska.

Aby skutecznie zmierzyć się z powyższymi wyzwaniami proponujemy wykorzystać zaawansowany system informatyczny, bazujący na mechanizmach sztucznej inteligencji, który wspiera użytkowników w obszarach takich jak:

Optymalizacja kosztów zużycia energii

Inteligentny dobór taryf dystrybucji energii, opłat za energię i parametrów umowy pozwala zoptymalizować koszty zużytej energii. Daje możliwości przeprowadzenia symulacji warunkowej w celu prognozowania zysków i strat.

Optymalizacja parametrów przesyłowych

Racjonalizacja umów dostawy i dystrybucji energii pod kątem właściwej mocy gwarantowanej, spłaszczenia krzywej zapotrzebowania, i eliminacji zjawisk niekorzystnych (moc bierna) wpływa pozytywnie na sieci energetyczne i redukuje koszty przesyłu, które musi ponosić odbiorca. Wsparcie w podejmowaniu decyzji zapewnia tutaj wykorzystanie m.in. narzędzi sztucznej inteligencji (modele AI/ML).

Wykrywanie awarii i ponadnormatywnego zużycia

System analizuje występujące odchylenia od zadanych parametrów procesów technologicznych lub wcześniejszego poziomu zużycia energii elektrycznej, a następnie sygnalizuje możliwość wystąpienia awarii czy nieprawidłowego działania odbiornika.

Harmonogramowanie procesów produkcyjnych w przypadku ograniczeń mocy lub przerw w dostawach energii

Przy możliwych ograniczeniach dostępnej mocy lub przerwach w dostawach energii, system umożliwia  optymalne harmonogramowanie i podtrzymanie najważniejszych procesów produkcyjnych, z uwzględnieniem  możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł zasilania lub magazynów energii.

Analiza ekonomicznego uzasadnienie inwestycji w OZE

Dostępne narzędzia wspierają symulacje realnych uzysków energii z określonych instalacji OZE, kalkulują rzeczywistą rentowność inwestycji, pozwalają na optymalny dobór parametrów OZE w zależności od zapotrzebowania na moc chwilową lub podtrzymanie newralgicznych procesów w przypadku braków zasilania.

Cyfryzacja danych i pełna kontrola nad informacją

Obecne standardy zarządzania firma wymagają pełnej cyfryzacji informacji, agregacji danych, wielowymia. Informacje o energochłonności procesów, o rzeczywistych kosztach energii a co za tym idzie, kosztach produkcji, są podstawa do podejmowania właściwych decyzji biznesowych.

Dla kogo Poweria jest niezbędna?
Zarząd firmy

Kontrola najważniejszych parametrów finansowych przedsiębiorstwa. Planowanie i wdrażanie strategii obniżania kosztów, raportowanie redukcji emisji CO2 ii wdrażania odnawialnych źródeł energii.

Dyrektorów finansowych

Możliwość uzyskania najkorzystniejszych warunków finansowych dotyczących zaopatrzenia w energię. Redukcja kosztów związanych z nadmiarowymi opłatami za moc gwarantowaną czy bierną. Planowanie budżetów i wpływu zmian kosztów energii na rentowność przedsiębiorstwa.

Dyrektorów produkcji

Kontrola kosztów produkcji. Harmonogramowanie produkcji w zależności od dostępnej mocy zasilania czy przerw w dostawach energii. 

Administratorów nieruchomości komercyjnych

Optymalizacja parametrów HVAC w obiektach, dobór optymalnych taryf, dekretacja kosztów na odpowiednie „komórki”. Analiza ekonomicznego uzasadnienia zastosowania OZE w bilansie energetycznym budynku.

Głównych elektryków

Stała analiza parametrów zasilania i zużycia energii na wybranych punktach. Kontrola „zużycia mocy” i mocy biernej. Wykrywanie awarii, ponadnormatywnego zużycia czy punktów bezproduktywnego poboru energii.

Główne funkcje
Moduł analityczny

Moduł analizuje dostarczone dane pomiarowe z zakresu zużycia energii elektrycznej, a następnie na bazie dostępnych grup taryfowych i cen energii elektrycznej dokonuje analiz oraz prezentuje wyniki w wielu wymiarach kosztowe. Dane pomiarowe historyczne umożliwiają przedykcję kosztów w pryszłych horyzontach czasowych.

Symulacje i prognozy

W oparciu o dynamiczny pomiar rzeczywistego zużycia energii elektrycznej wykonywane są analizy porównawcze kosztów zużytej energii w oparciu o dane dostępnej taryfy dystrybucyjnej. Analiza realizowana jest również z wykorzystaniem zgromadzonych danych historycznych.

Inteligentny asystent zużycia energii

Moduł umożliwia budowanie harmonogramów uruchamiania i przebiegu procesów technologicznych stanowiących elementy składowe realizowanych procesów produkcji. Analiza wskazująca indywidualny, dla badanego przypadku, przebieg procesów technologicznych pomaga w optymalizacji wykorzystania dostępnych źródeł energii, najlepszych dostęĻnych przedziałów cenowych, a także minimalizację opłat za moc zamówioną (umowną) oraz skorzystanie z algorytmów opartych o mechanizm rozliczania kosztów opłat mocowych.

Optymalizacja procesów energochłonnych

Moduł proponuje zmiany w realizowanych procesach produkcyjnych i biznesowych obejmujące modyfikację równoczesności i/lub chronologii poszczególnych procesów technologicznych wchodzących w skład analizowanego procesu produkcyjnego. Celem wprowadzanych zmian w procesach produkcyjnych i biznesowych jest optymalizacja kosztów i zużycia zapotrzebowania na energię elektryczną.

Wykrywanie awarii i ponadnormatywnego zużycia energii

System sygnalizuje wszelkie odstępstwa od normatywnego poboru oraz możliwe awarie urządzeń.

Kreator wielu źródeł energii

Moduł analizujący i planujący możliwość wykorzystania wszystkich dostępnych oraz przyłączonych źródeł energii elektrycznej. Moduł proponuje zastosowanie optymalnego układu zasilania dla całego procesu produkcji lub poszczególnych procesów technologicznych, zapewniającego zaspokojenie bieżącego i planowanego zapotrzebowania na energię elektryczną, przy równoczesnym zapewnieniu minimalizacji jej kosztów.

Jesteś zainteresowany?
Zostaw nam kontakt do siebie!
Skontaktujemy się z Tobą w celu przedstawienia oferty.
Jesteśmy otwarci również na Twoje sugestie czy potrzeby.




  Jak to działa po stronie klienta
  1
  Instalacja urządzeń pomiarowych

  Instalujemy własne urządzenia pomiarowe u klienta lub integrujemy się z już istniejącymi.

  2
  Punktowe opomiarowanie w czytelnych wykresach i wskaźnikach

  Opomiarowany może zostać dowolny zakład, pomieszczenie, linia technologiczna lub wręcz konkretna maszyna. Uzyskane dane przesyłamy do chmury obliczeniowej w celu ich porządkowania, agregacji, analizy i finalnie prezentacji za pomocą czytelnych wykresów i wskaźników dostępnych bezpośrednio z przeglądarki internetowej.

  3
  Przeliczenie zużycia w kWh jak i kosztów w walucie

  Prezentacja danych o zużyciu możliwa jest zarówno w wielkości zużycia w kWh jak i rzeczywistych kosztów wyrażonych w walucie np. PLN/EUR, za dowolny okres rozliczeniowy, z dowolnego „punktu” zużycia.

  4
  Dobór optymalnej taryfy

  W oparciu o bieżące i historyczne dane pomiarowe, obowiązujące stawki opłat operatorów systemów dystrybucyjnych oraz przesyłowych a także harmonogramy zużycia system dobiera oraz proponuje optymalna taryfę dystrybutora energii, która zapewnia najniższe koszty.

  5
  Symulacja najlepszego harmonogramu prac i zapotrzebowania

  System analizuje chwilowe zapotrzebowanie na moc, powiązane z nią procesy produkcyjne i sugeruje najlepszy harmonogram prac i zapotrzebowania na zamówioną moc umowną.

  6
  Symulacja zastosowania alternatywnych źródeł zasilania

  Analiza możliwości zastosowania alternatywnych źródeł zasilania (OZE, magazyny energii, agregaty) celem obniżenia zapotrzebowania na moc maksymalną i obniżenia kosztów przesyłu energii.

  Utrzymanie ciągłości funkcjonowania

  Możliwość utrzymania ciągłości funkcjonowania najważniejszych procesów w przypadku czasowych ograniczeń w dostawach energii elektrycznej.

  Obniżenie kosztów

  Obniżenie kosztów funkcjonowania firmy, kosztów produkcji, jednostkowych kosztów wyrobów.

  Skuteczne zarządzanie firmą

  Dostęp do pełnych danych umożliwiających skuteczne zarządzanie firmą zgodnie ze standardami Przemysł 4.0.

  Optymalny dobór parametrów

  Świadome zarządzanie kosztami, redukcja emisji CO2, optymalne wykorzystanie OZE.

  Kalkulator ONLINE
  Kalkulator kosztów energii elektrycznej dla odbiorców biznesowych

  Moc umowna [kW]

  • 0
  • 100
  • 200
  • 300
  • 400
  • 500
  • 600

  Zużycie energii czynnej [kW/m-c]

  • 0
  • 2000
  • 4000
  • 6000
  • 8000
  • 10000

  Ilość energii biernej indukcyjnej [kVarh/m-c]

  • 0
  • 400
  • 800
  • 1200
  • 1600
  • 2000

  Ilość energii biernej pojemnościowej [kVarh/m-c]

  • 0
  • 400
  • 800
  • 1200
  • 1600
  • 2000

  Cena energii elektrycznej [zł/kWh]

  • 0
  • 0.5
  • 1
  • 1.5
  • 2
  • 2.5
  • 3
  • 3.5
  • 4
  • 4.5
  • 5
  Koszt (m-c)

  500

  Zoptymalizuj swoje koszty
  nawet o 15% miesięcznie!
  Na podstawie wprowadzonych danych zaproponujemy
  dostępne opcję optywalizacji.
  Nasi Klienci i Partnerzy

  POWERIA należy do Grupy TMSYS działającej na rynku od 2004 roku. Spółka-matka TMSYS powstała z ogromnej pasji do zastosowania nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań w tradycyjnych gałęziach przemysłu. Początki działalności naszej firmy to głównie realizacja zaawansowanych usług w zakresie modelowania 3D, analiz i symulacji komputerowych oraz drukowania i skanowania w formacie 3D odpowiadających na potrzeby klientów.

  Nasza pasja i zaangażowanie sprawiły, że firma w bardzo szybkim tempie poszerzyła swoje usługi one o dystrybucję profesjonalnego oprogramowania do wizualizacji komputerowej CAD 2D i 3D.

  Obecnie Grupa TMSYS liczy kilka dobrze prosperujących przedsiębiorstw i w dalszym ciągu rozwija się dynamicznie. Od 12 lat współpracujemy z klientami z rynku elektroenergetycznym. Dostarczamy dla tej branży profesjonalne rozwiązania do projektowania i obliczeń i sukcesywnie rozbudowujemy portfolio zaawansowanych narzędzi analitycznych.

  Jesteś zainteresowany?
  Zostaw nam kontakt do siebie!
  Skontaktujemy się z Tobą w celu przedstawienia oferty.
  Jesteśmy otwarci również na Twoje sugestie czy potrzeby.